InformaciÓ sobre XÀtiva

Aquesta informació s'ha obtés de la pàgina web oficial de xativa (www.xativa.es / www.xativaturismo.com)

COM ARRIBAR

Actualment la seua localització estratègica, situa a Xàtiva com a eix principal dins de la comarca de la Costera així com dins de la pròpia província de València, ja que compta amb bones infraestructures de comunicació amb les principals ciutats pròximes a ella, on destaca la importància de les relacions de la ciutat de Xàtiva amb València.

Xàtiva es troba relativament prop d'importants centres emissors: de València a Xàtiva disten 62 Km.; de Gandia a Xàtiva: 42 Km.; d'Albacete a Xàtiva: 134 Km. I de Madrid a Xàtiva: 388 Km.

Esta proximitat també està motivada per una densa xarxa d'enllaços per carretera: l'autovia a-36 d'Alcoi que enllaça amb l'interior de la província d'Alacant i amb el seu capital, l'autopista a-7 de la Font de la Figuera que enllaça amb ciutats com Alacant, Albacete o Madrid, i la carretera nacional N-340, eix principal per a desplaçar-se a ciutats com València i Alacant. Les carreteres secundàries que comuniquen Xàtiva a nivell provincial i comarcal es troben en bon estat de conservació. A pesar d'això, no es pot oblidar que existixen encara trams de vies que necessiten resoldre els problemes de traçat, sent el cas més considerable el de la carretera que unix Xàtiva amb Gandia, el qual compta amb molts problemes d'accés per la duració del trajecte i necessitaria una solució.

Al ser un enclavament d'interior, les carreteres són un factor principal a analitzar. Des d'esta perspectiva l'accessibilitat a Xàtiva des dels diferents punts existents és bona. L'entrada natural per carretera des de la majoria de zones es realitza a través de la N- 340. L'autovia A- 7, seria la que permetria l'accés cap a la Font de la Figuera, Alacant, Albacete, València, Madrid. Per tant, es pot dir que Xàtiva constituïx un important nuc de comunicacions, tant per carretera N-340 (València-Xàtiva-Alcoi-Alacant) com per l'autovia (València-Xàtiva-Albacete).