ProtecciÓ de dades

De conformitat amb l'establit en l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades li informem dels següents extrems:

- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat del Club Voleibol Xàtiva.
- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions legalment permeses.
- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius.
- La seua negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.
- Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establit en la Llei 15/1999 davant el Club Voleibol Xàtiva com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: cvxativa@gmail.com
Club Voleibol Xàtiva
C/ Abú Masifa, 8 46800 Xàtiva

Virus: S'han pres les mesures pertinents per a assegurar que aquest web i els seus fitxers adjunts estiguen lliures de virus.